Almedalen: Legal och illegal avfallshantering – vår nästa stora utmaning

Avfall är ett växande globalt miljö- och hälsoproblem. Världsbanken antar att världens avfallsbörda ökar från dagens 2 miljarder ton till 3,4 miljarder ton år 2050. Fjärrvärmebranschen är en viktig aktör för att minska avfallsbördan. Växande internethandel medför ökad import av produkter innehållande miljö- och hälsofarliga ämnen, inte minst tungmetaller. Även den illegala handeln med avfall växer. Denna organiserade brottslighet är enligt Interpol snart större än den globala narkotikahandeln. Fjärrvärmeföretag får inte bli målet för okontrollerat avfall. Söderenergi bidrar med en branschlösning, ett verifikat som ger avfallsaktörer möjlighet till spårbarhet, transparens och varumärkesskydd i avfallsströmmarna. Med verifikatet kan fjärrvärmebranschen ta en aktiv och hållbar position som energiåtervinnare och importör av avfall.

Arrangör: Söderenergi
När: 1/7 2019, kl. 10:00 – 11:30
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens trädgård, Visby

Medverkande:

  • Agneta Westerberg, Vikarierande generaldirektör, Kemikalieinspektionen
  • John Jonsson, Analytiker, Profu
  • Karin Medin, Vd, Söderenergi
  • Maria Gardfjell, Förste vice ordförande i riksdagens miljöutskott, Miljöpartiet
  • Kristina Yngwe, Ordförande i Riksdagens miljöutskott, Miljötalesperson, Centerpartiet
  • Mikael Karlsson, Senior konsult, 2050 Consulting AB

Vi använder oss av cookies.Läs mer