Almedalen: Hur kan skogen och lokala jobb stärka hela landet?

Förnybar energi som produceras lokalt ger varaktiga arbetstillfällen och skatteintäkter även utanför storstadsregionerna. Pengarna stannar i den lokala ekonomin istället för att exporteras till andra regioner och länder. Vilken samhällsnytta och växande resurs ger skogen?


Bioenergi är energi från biobränslen, till exempel ved, skogsflis, bark, spån och energiskog. Med förädlade biobränslen som till exempel pellets kan stora mängder energi flyttas från en region där råvaran finns till storstadsområden där energibehoven finns. Råvaran är inhemsk och till skillnad från andra energibärare ger bioenergin varaktiga arbetstillfällen utanför storstadsregionerna i samband med att bioenergin produceras och hanteras. Att använda bioenergi lokalt innebär att såväl skatteintäkter som affärstransaktioner även stannar i den lokala ekonomin. Användningen i Sverige beräknas ge 250-300 årsarbeten per TWh, vilket betyder att branschen sysselsätter omkring 35000 personer för bränsleleveranser, service och underhåll.


  • När: 3 juli, kl. 14:00 – 14:30
  • Plats: Hamnplan, H213, Visby
  • Arrangör: Svebio & PelletsFörbundet

Här hittar du mer information och hela Almedalsprogrammet

Vi använder oss av cookies.Läs mer