Almedalen: Fossilfrihet – med eller utan palmolja?

Sverige har ambitionen att nå en fossilfri transportsektor till 2030 vilket har ökat användandet av biodrivmedel från palmoljeproduktionen. EU-parlamentet vill ha ett förbud mot palmolja år 2020, och i Sverige varierar synen på om palmolja ska anses som en hållbart producerad råvara eller ej.


Många menar att Sverige med sin unika potential av främst skogsbiprodukter borde ta ansvar för sin egen råvaruproduktion och inte låta svenska skattemedel gynna avverkning av regnskog. Andra menar att vi inte kommer att klara uppställda mål om fossilfrihet utan palmolja och att vi istället bör efterfråga certifierad palmolja. Företrädare från politiken, näringslivet och organisationer ger en bild av svensk och europeisk klimatpolitik, intressekonflikter och visioner att bli fossilfria. Seminariet ger även utrymme för paneldebatt mellan leden för och emot palmolja som bränsle.

Medverkande:
  • Magnus Nilsson, Miljökonsult och klimatpolitisk analytiker, Nilsson Produktion
  • Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem
  • Gustav Melin, VD, Svebio
  • Johan Söderberg, Senior Director Fuel, Circle K Sverige

  • När: 2 juli, kl. 10:00 – 12:00
  • Plats: Novgorodgränd 1, Visby
  • Arrangör: Region Västerbotten, Biofuel Region, Sveriges Regioners Bioekonomiska Nätverk

Här hittar du mer information och hela Almedalsprogrammet

Vi använder oss av cookies.Läs mer