Nyheter om flis- och pelletsmarknaden

Få koll på det senaste nyheterna inom flis- och pelletsmarknaden i Europa.

2022-01-28

Höga marknadspriser på pellets och bränsleflis i Litauen

Efter de högsta priserna någonsin på flis och pellets på den litauiska marknaden, föll priserna tillbaka något under tisdagens handel den 25 januari. För pellets betalades €39,45/MWh och för flis €25,65/MWh levererat till värmeverk.

Wood Pellets

Foto: Pixabay

Bakgrunden till de högsta priserna någonsin är för pellets i första hand att höga priser på naturgas, kol och utsläppsrätter gjort pellets till det lönsammaste bränslet vid kondenskraftproduktion oavsett anläggning. Så har det varit sedan oktober 2021 och några bolag som har haft möjlighet att byta till pellets har försökt göra det.

Fritt tillgängliga pelletsvolymer på marknaden är dock små i Europa eftersom produktionskapaciteten utnyttjas för fullt. Vid ett möte arrangerat av European Pellet Council den 18 januari uppgavs från de nationella pelletsorganisationerna att kunder får pellets i tillräcklig omfattning i samtliga länder.

Stor efterfrågan i Frankrike

Läget är mest ansträngt i Frankrike där produktionen minskat eftersom en pelletsfabrik brunnit och konsumtionen ökat eftersom kunder som också kan använda andra bränslen växlat över till pellets då det varit lönsamt.

Om vädret blir kallare framöver kan man i flera länder komma att begränsa storleken på leveranser så att alla kunder får pellets. I flera länder förutspår man en stark efterfrågeökning och i Österrike byggs nu omkring tio pelletsfabriker med en sammanlagd tillkommande produktionskapacitet på drygt en halv miljon ton. Även i Frankrike planeras nya pelletsfabriker.

Höga flispriser i Litauen

Flispriserna i Litauen är de högsta någonsin runt 25 euro/MWh. Priserna i Lettland har varit lägre en tid men är nu på samma nivå. Bränsleleverantörer som tecknat längre avtal på lägre prisnivå tvingas köpa bränsle till högre pris och försöker omförhandla sina avtal för att inte gå i konkurs.

Orsaken till de högre priserna är de allmänt högre energipriserna i Europa men särskild påverkan i Litauen har det faktum att leveranserna från Vitryssland uteblivit. Vitryssland har fram till och med första halvåret 2021 utgjort en stor andel av marknaden, sedan har volymerna försvunnit, till stor del på grund av kraftigt höjda Vitryska exporttullar.

De svenska flispriserna verkar bara rört sig marginellt uppåt, enligt Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Detta trots den ökade bränsleanvändningen på grund av kyla i december, ökad elproduktion, samt höga energipriser på övriga sortiment.

Priser på flis och pellets i Litauen den 25 januari. Diagram: Baltpool International Biomass Exchange

Av: Gustav Melin, vd, Svebio

2021-10-06

Rekordhöga skogsflispriser på den baltiska bioenergimarknaden

På tisdagen 5 oktober noterades de högsta skogsflispriserna någonsin på International Biomass Exchange Baltpool, IntBEX.

Genomsnittspriset för kontrakt av en veckoleverans till värmeverk och kraftvärmeverk i Litauen är 204,22 kronor per megawattimme. Det är en uppgång på 2,6 procent från föregående veckans notering på 199,05 kronor per megawattimme. Dagens omsättning av de aktuella kontrakten är 69 860 megawattimmar, vilket motsvarar 14,2 miljoner kronor.

– De ökade elpriserna och högre kostnaderna för utsläppsrätter gör att efterfrågan på biobränslen ökar, säger Gustav Melin, vd på Svebio.

Energiföretagen byter strategi

Det går inte helt att översätta prisuppgången i Baltikum till övriga Norden eller Sverige, men marknaderna hänger ihop och även här ökar efterfrågan på bränsleflis. Fjärrvärmeföretagen byter från att använda värmepannor till anläggningar som har turbin för att nyttja det höga elpriset. När bolagen producerar el ökar flisanvändningen med nära 50 procent. Kontrakt som avser längre perioder tecknas till ett högre pris.

– Det är glädjande att den europeiska klimatpolitiken äntligen börjar fungera, och att det blir dyrare att släppa ut koldioxid. Priset på utsläppsrätter har dubblats sedan i fjol och tiofaldigats på fyra år. Detta efter att vi haft nästan 15 år av en utsläppshandel som knappt spelat någon roll. Det förklarar varför företagen var oförberedda på prisuppgången som startade i våras, menar Gustav Melin.

Stor efterfrågan på biobränslen i vinter

Svebio räknar med att det kommer bli en stor efterfrågan på biobränslen i hela Europa den kommande vintern, när företagen ska försöka byta bränsle i befintliga pannor.

– Den svenska metoden med koldioxidskatt som successivt höjs under lång tid är en bättre metod för energiomställningen, lika så den litauiska metoden där man bytt bränsle i kraftvärmeverk under tio år. I båda länderna har man sänkt sina uppvärmningskostnader samtidigt som man bytt till förnybar bioenergi i nästan hela värmesektorn, säger Gustav Melin.

I Europa ökar nu utsläppskostnaderna från en låg nivå – därför kommer det bli onödigt dyrt under den kommande vintern.

Kan täcka behoven för två decennier

Svebio menar att det finns gott om biobränslen som kan täcka energibehoven under de kommande 15-20 åren. Sannolikt även under en ännu längre period. Men bränsleleverantörerna behöver hinna förbereda sig för att skala upp produktionen.

Den svenska bränslesituationen är särskilt god då vi har mycket biprodukter som spån och bark från skogsindustrin. Även skadorna från barkborreangrepp har ökat volymerna skog av sämre kvalitet som måste gå till energianvändning.

– Vi har haft en för låg efterfrågan på biobränsle i flera år. Det har varit svårt att överleva som flisentreprenör. Förhoppningsvis kan den ökade efterfrågan i Europa också göra att den svenska skogsflisproduktionen kan öka igen efter tio år av nedgång, säger Gustav Melin.

Av: Gustav Melin, vd, Svebio

Vi använder oss av cookies.Läs mer