Workshop: Trender i omvärlden förändrar villkoren för närvärmen

En mer varierad produktionsmix för el, högre krav på energieffektiva byggnader, lägre temperaturer i fjärrvärmenäten, nya möjligheter att lagra el, samförläggning av värme, el och vatten – hur påverkas förväntningarna på närvärmeanläggningarna?

Välkommen till ännu en workshop i serien Framtida Närvärme.

Förutom hur trender i omvärlden förändrar villkoren för närvärmen kommer vi att återknyta till tidigare ämnen, som vad MCP-direktivet innebär för partikelutsläpp samt i korthet presentera resultat från pågående projekt inom Energimyndighetens program Omvandling.

Agenda kommer i början av 2017, men vik redan nu dagen!

Tid: 09.45 -17

Lokal: SP Kemi, Material och Ytor (f.d. YKI), Drottning Kristinas väg 45, Stockholm

Medverkan är öppen och gratis och du behöver inte ha deltagit i tidigare workshopar.

Anmälan workshop skickas till: martina.gustafsson@sp.se senast 2017 04 19 (för planering av lunch)

Har du frågor, kontakta: Marie Rönnbäck, 010- 516 55 05, marie.ronnback@sp.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer