Workshop om skogens bioenergi

Workshop om skogens bioenergi

Anmälan

Hur beräknar och modellerar vi hur skogens bioenergi kan hjälpa till att spara koldioxidutsläpp?

Det finns ett stort intresse för att kvantifiera hur skogar kan bidra till att minska klimatförändringarna genom sänkning av kol och genom produktion av trä för att ersätta fossila bränsleintensiva alternativ.

I denna workshop kommer man diskutera olika tillvägagångssätt, metoder och modeller för att beräkna effekterna av skogsträ och bioenergiproduktion på skogens kol- och växthusgasbalanser.

Läs mer om programmet här.

Vi använder oss av cookies.Läs mer