Workshop – Förnybar energi och kompetensförsörjning i Sydost

Anmälan

Flera kommuner i sydostregionen har antagit ambitiösa energiplaner och vill bidra till regionala mål om att utveckla förnybar energi. För genomförandet krävs både human- och realkapital för att säkra kompetensen inom branschen och för att utveckla ny teknik inom förnybar energi.

Workshopen fokuserar på kompetensbehov som branschen har och vad studenter på olika nivåer måste ha med sig när de lämnar sina utbildningar. Resultaten från dagen ska användas i syfte att stödja och påverka regionala utbildnings- och kompetensutvecklingsinitiativ inom förnybar energi.

Anmäl dig senast 20 oktober.

Vi använder oss av cookies.Läs mer