Webbinarium: Skogens skyttegravskrig – fredsmäklare sökes!

Webbinarium: Skogens skyttegravskrig – fredsmäklare sökes!

Morgondagens skogar – för vem och hur? Kanske har vi aldrig haft så stora konflikter i skogen som nu och trots att det läggs mycket tid på möten och dialog lyckas vi inte finna lösningar som vinner brett gehör. Är det ens realistiskt att tro att det går att finna gemensamma lösningar när intresset kring skogen är så olika?

KSLA arrangerar ett webbinarium i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med titeln ”Skogens skyttegravskrig – fredsmäklare sökes!”. Intressekonflikterna kring användningen av skogen problematiseras och vi försöker lyfta blicken för att förstå varför vissa av skogens intressenter träter.

Syftet med seminariet är att försöka förstå varför debatten är så polariserad och belysa diskussionen kring de olika intressen som samsas på skogsmarken, nu och i framtiden. Vi spanar också mot framtiden och diskuterar vem som ska fälla avgörandet mellan olika mål- och intressekonflikter. Måste användningen av en av skogens nyttigheter stå i vägen för användningen av en annan? Välkommen till en spännande och konstruktiv diskussion!

——————————————————————

Torsdag 22 april kl 9–12, Zoomlänken skickas ut dagen före till alla som anmält sig.

Vi använder oss av cookies.Läs mer