Vad händer med biobränsle för flyget – Kan vi flyga på flis från Småland?

Anmälan

Flygtrafiken ökar i omfattning. För att minska klimatpåverkan måste vi utveckla teknik, drivmedel och inte minst beteende. De senaste åren har utvecklingen av bioflybränsle accelererat – inte minst i Sverige.

Datum: Onsdag 16 oktober 2019
Tid: Kl. 14.00–16.00 (Vi bjuder på fikapaus)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Under detta seminarium beskriver vi utvecklingen globalt, och riktar blicken mot ett lokalt projekt som syftar till att skapa bioflygbränsle på rester från den småländska skogsindustrin.

Vi lyssnar på representanter från pionjären SkyNRG, flygbolaget KLMSödra och Växjö Småland AirportJohanna Mossberg från forskningsinstitutet RISE, som leder projektet, introducerar. Vi får även en kort beskrivning från Näringsdepartementet om var vi befinner oss i processen kring en svensk reduktionsplikt för flyget. Jakob Lagercrantz på 2030-sekretariatet modererar.

Vi använder oss av cookies.Läs mer