Seminarium om biobaserad ekonomi – Brasilianska ambassaden

Tid: 09:30-17:00

ANMÄLAN KRÄVS!

Kontakta Johan Norin, Näringsdepartementet, för inbjudan till seminariet, 08-405 80 05 eller johan.norin@regeringskansliet.se

Regeringen har ett tydligt samarbetsfokus med olika tillväxtländer. Brasilien är ett av de prioriterade länderna och regeringen har inom ramen för Exportstrategin därför inrättat ”Team Sweden Brasilien”.

Ett prioriterat samarbetsområde där Sverige och Brasilien ser stor potential till gemensamt utvecklingssamarbete och framtida affärsmöjligheter är inom biobaserad ekonomi.

Nu genomför Brasilien sin första innovationsvecka i Sverige. En av aktiviteterna i denna brasilianska innovationsvecka är detta seminarium om biobaserad ekonomi. Det är ett unikt tillfälle att träffa, lyssna och knyta kontakter med brasilianska aktörer på bioekonomiområdet och som är på plats i Stockholm.

Ladda ned programmet (pdf)

Vi använder oss av cookies.Läs mer