Seminarium och studiebesök kring småskalig kraftvärme

Följ med på studiebesök till till fjärrvärmeverket i Bräkne-Hoby och Ronneby!

Fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby har en installerad ORC-anläggning. På fjärrvärmeverket i Ronneby har en våttrubin installerats. Båda anläggningarna drivs av Ronneby Miljöteknik och teknikerna är två exempel på tekniker för småskalig kraftvärme.

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer