Resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi

Resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi

Anmälan

DATUM: 24 FEBRUARI 2021
TID: 08.30-12.00
PLATS: DIGITALT VIA ZOOM
ARRANGÖR: BOTHNIA BIOINUDSTRIES CLUSTER

För att klara klimatmålen behöver Sverige ställa om till en mer cirkulär och biobaserad ekonomi och det finns stora förhoppningar om att skogsindustrin skall stå för ett stort bidrag. Förutom att leverera dagens produkter, ska den även kunna leverera mer fasta och flytande biobränslen, olika former av drivmedel för landtransport, sjötransport och flyg, kemikalier, plaster, textilier och kompositer.

Varje ny användning av skoglig biomassa bygger på en hållbar affärsidé. För att den ska bli hållbar behöver flera olika byggstenar finnas på plats, såsom teknologi, marknad, råvara och lokalisering av anläggningen.

Den viktigaste frågan för varje ny etablering är tillgången på rätt råvara, till rätt mängd och kostnad. Mest sannolikt är att nya användningsområden ska utgå från sidoströmmar från skogen eller skogsindustrin. Utmaningen är att i princip inga industriella sidoströmmar går på deponi idag, utan de används som energibärare för att tillverka termisk energi, antingen internt hos skogsindustrin eller hos energibolag eller andra industriella förbrukare.

En nyckelfråga för framtidens biobaserade industrier är således att hitta lösningar för att öka tillgången på skoglig råvara, genom mer resurseffektiv användning. Seminariet den 24 februari sätter därför fokus på resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi. Genom optimerade processer kan råvara frigöras till fler hållbara användningsområden, som möjliggör omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

På seminariet får du som är verksam inom industrin eller energibolag träffa entreprenörer och forskare som utvecklar framtidens tekniska lösningar med relativt hög mognadsgrad, det vill säga tekniker som är redo att demonstreras i pilot- eller industriell skala, samt lösningar som implementeras redan idag.

Under seminariet får du inspiration och kunskap, möjlighet att delta i en matchmaking mellan lösningsägare och behovsägare, samt information om finansieringsmöjligheter. Flera företag har redan anmält intresse för att medverka.

Vi använder oss av cookies.Läs mer