Nya styrmedel för förnybara drivmedel och dess påverkan på framtida förgasningsetableringar

Anmälan

Svenskt förgasningscentrum (SFC) arrangerar en workshop som presenterar och diskuterar nya styrmedel för förnybara drivmedel och deras påverkan på biodrivmedelindustrin, både i allmänhet men framförallt med siktet mot etablering av förgasningsanläggningar för produktion av biodrivmedel i Sverige.

Programmet innehåller bland annat presentationer om det nya förnybarhetsdirektivet (RED II), den nya reduktionsplikten, deras effekter på drivmedelsmarknaden och förgasningsteknikens potentiella roll i ett fossilfritt Sverige, samt ger deltagarna en möjlighet att diskutera dessa frågor.

Tomas Ekbom, Programdirektör BioDriv / Biodrivmedel, Svebio, deltar.

Frågeställningar som arrangemanget avser att belysa och diskutera är om:

  • befintliga styrmedel är tillräckliga för en storskalig implementering av biodrivmedelsproduktion genom exempelvis förgasningsteknik?

Om inte:

  • vad saknas?
  • vilken form av ytterligare styrmedel eller stimulanser borde införas?

Ingen avgift. Begränsat antal platser. Sista dag för anmälan är 24 januari 2019

Vi använder oss av cookies.Läs mer