Mellansvenska Handelskammaren arrangerar konferens om hållbara transporter

Mellansvenska Handelskammaren arrangerar konferens om hållbara transporter

Hållbara transporter stärker industrins konkurrenskraft

Anmälan

Tillsammans med regionens största industri- och transportföretag har Mellansvenska Handelskammaren under 2021  tagit fram en handlingsplan för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter. Syftet är att både stärka industrin i Dalarna och Gävleborg och att påskynda transportsektorns klimatomställning.

För att presentera planen och låta medlemsföretagen mötas så ordnas en konferens i Konserthuset i Gävle den 19 januari.

Konferensens program

Under konferensens första timme presenteras handlingsplanen och några av regionens ledande industriföretag kommenterar innehållet.

Andra delen av konferensen fokuserar på en av åtgärderna i handlingsplanen: elektrifiering av tunga transporter. Deltagarna får lyssna på representanter från fordonsindustrin, energi- och drivmedelsbranschen och ta arbetet vidare tillsammans i en workshop.

Förmiddagen avslutas med en gemensam lunch.

Vi använder oss av cookies.Läs mer