Kunskapsseminarium om skogsbiomassans roll

Den 29 september kl 14-17 arrangeras kunskapsseminariet ”Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi?” Seminariet genomförs i form av webbinarium och inte som fysisk träff. Detta på grund av den pågående pandemin.

Syftet med dagen är att diskutera skogsbiomassans roll i en växande bioekonomi och betydelsen för klimatet.

  • Vilket behov av biomassa från skogen finns år 2045, givet klimatmålen och en framtida cirkulär och biobaserad ekonomi, och hur kan ökad tillgång till biomassa skapas?
  • Hur förenas behoven av ökad biomassa med målen om biologisk mångfald?
  • Vilka hinder och utmaningar finns och vad kan man göra åt dem nu?

Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Vi använder oss av cookies.Läs mer