Kort om lagring av trädbränsle enligt bästa praxis

Kort om lagring av trädbränsle enligt bästa praxis

Anmälan

Välkommen på webbinarium tisdagen den 8 juni kl. 09.00 – 10.00.

Som en del i Svebios och brandgruppens framtagande av en Lathund för lagring av trädbränslen håller vi nu detta webbinarium på samma ämne.

Program:

Föreläsare: Göran Jansson, PoB Brandkonsult AB

 • Orsak till uppvärmning i lagrat bränsle
 • Förutsättningar som påverkar sannolikheten för självantändning
 • Lagring enligt bästa praxis
  – Reducerar sannolikheten
  – Ökar möjlighet till tidig upptäckt
  – Ökar möjligheten att agera säkert
  – Ökar möjligheten att begränsa spridning av brand
  – Minskar den potentiella konsekvensen
 • Strålning från stackbrand
 • Beredskap, fysisk och organisatorisk

Deltagandet är gratis för medlemmar i Svebio och prenumeranter på tidningen Bioenergi.
Du som inte är medlem eller prenumererar på tidningen kan teckna en årsprenumeration här och läsa mer om våra olika medlemskap:


Webbinariet spelas in delas till deltagare och alla andra medlemmar som inte har möjlighet att delta.

Vi använder oss av cookies.Läs mer