Klimatseminariet 2020

Varmt välkommen på Klimatseminariet som äger rum för 19:e året i rad, denna gång digitalt.

Vi vill åter samla näringsliv, beslutsfattare, intresseorganisationer, studenter, och privatpersoner: alla har vi makten att påverka så att utsläppen hamnar inom ramen för vår koldioxidbudget.

Syftet med dagen är att genom intressanta föredragshållare och möten inspirera deltagarna till fortsatt arbete för en minskad klimatpåverkan. Det övergripande målet är att Jämtlands län ska vara fossilbränslefritt år 2030.

  • När: 17 september, 08.30 – 14.30
  • Var: Ett Teams live event som du deltar i via webbläsaren Chrome eller Edge på valfri enhet. Länk för deltagande kommer skickas i god tid till dig som anmält dig.

Vi använder oss av cookies.Läs mer