Innovationskluster för internationalisering inom bioenergiområdet – Workshop och vidare diskussion

Den 23 april bjuder RISE i samarbete med PelletsFörbundet, Skogsforsk och SVEBIO in till Workshop II för att redovisa resultatet av förstudiens arbete och diskussioner gällande hinder och affärsmöjligheter inom bioenergiområdet och om innovationsbehovet på svensk och internationell marknad. Under dagen presenteras även förslag till aktiviteter och fortsatt arbete för att realisera ett innovationskluster.

Datum: 23 april 2018
Tid: 10:00–15.00
Plats: Skövde Kulturhus, lokal Balder, Trädgårdsgatan 9, Skövde
Anmälan sker senast den 16 april till maria.iwarssonwide@skogforsk.se

På agendan står redovisning av de kartläggningar och enkäter som gjorts i förstudien samt vidare diskussioner rörande branschernas framtida behov av ett Innovationskluster inom bioenergi. Projektgruppen har genomfört en hinder- och möjlighetsanalys i syfte att identifiera efterfrågade åtgärder, etablera en mötesplats och nätverk samt ge stöd för att skapa förutsättningar för affärer och innovation. Projektet har fokuserat inom fyra definierade bioenergiområden – Pelletsteknik, Skogsteknik, Förbränning och Salixteknik.

Ur programmet:

  • Affärsmöjligheter och innovationsbehov på identifierade exportmarknader
  • Identifierade behov och stöd
  • Aktiviteter i ett framtida innovationskluster
  • Intressenter och ansvarsfördelning

Målgruppen är såväl företag som branschorganisationer och forskargrupper samt myndighetspersoner som leder eller arbetar med frågor som rör internationalisering av bioenergiteknik och kunnande. Workshopen är öppen för andra som har ett stort intresse för detta område. Utfallet av diskussionerna kommer ligga till grund för arbetsgruppens formulering av ett Innovationskluster inom bioenergi.

Välkommen – sprid gärna vidare till andra som kan vara intresserade!

För frågor, kontakta:
Susanne Paulrud, RISE, susanne.paulrud@ri.se

Gustav Melin, Svebio, gustav.melin@svebio.se

Maria Iwarsson Wide, Skogforsk, Maria.IwarssonWide@skogforsk.se
Bengt E Löfgren, PelletsFörbundet, kansliet@pelletsforbundet.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer