Hur behandlar journalistiken frågorna om skogsbruk?

Näringslivets medieinstitut publicerade i mars i år en rapport som jämförde hur Sveriges Television och Smålandsposten rapporterar om skogsbruk. Granskningen visade att det övergripande narrativet i SVT:s är att skogsbruk är negativt för miljön, medan Smålandspostens perspektiv oftast är att skogsbruk är en självklarhet och att frågan handlar om hur snarare än om skogen ska brukas.

Under maj och juni har NMI publicerat fyra intervjuer med före detta journalister om miljöjournalistiken, som bland annat berört skogsfrågorna. Människan som förstörare är mediernas evighetsmaskin, sa Carina Gerken Christiansen.

Nu har Näringslivets medieinstitut undersökt hur Dagens Nyheter rapporterat om skogsbruket de senaste månaderna. Rapporten publiceras i samband med seminariet.

För att diskutera hur journalistiken behandlar frågorna om skogsbruk bjuder NMI in till seminarium den 1 september klockan 9.30 – 11.00.

Syftet med seminariet är att skapa en bra diskussion om mediernas roll för att forma en saklig och allsidig bild av kunskapsläget och debattfrågorna.

Mats Olin kommer att presentera de mediegranskningar som Näringslivets medieinstitut genomfört och detta kommer att kommenteras och diskuteras av en panel bestående av miljöjournalisten Sven Börjesson, Skogsforsks hållbarhetschef Caroline Rothpfeffer och Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman.

Moderator är tidigare DN-journalisten Anders Bolling.

Seminariet sänds live på Näringslivets medieinstituts Facebook-sida. Ingen föranmälan krävs.

Vi använder oss av cookies.Läs mer