Hindrar EUs taxonomi hållbara svenska investeringar?

Hindrar EUs taxonomi hållbara svenska investeringar?

Anmälan

Välkommen till ett webbinarium som anordnas av IVAs avdelningar för Elektroteknik, Skogsnäringens teknik och Ekonomi tillsammans med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

  • Onsdag den 24 mars 2021 14:30 – 16:00, STREAMAS LIVE

EU har lagt fram ett förslag till taxonomin Sustainable finance – EU classification system for green investments. Syftet är att gynna gröna investeringar, dvs sådana investeringar som gör att vi kan klara EUs ambitiösa klimatmål.

Taxonomin är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara med syfte att säkerställa gemensamma riktlinjer för finanssektorn gällande vilka investeringar som ska få kallas gröna.

I december 2020 var förslaget till taxonomi öppet för offentlig konsultation vilket resulterade i mer än 46 000 svar från aktörer i samtliga medlemsländer. Planen var att fastslå taxonomin vid årsskiftet, men detta har försenats.

Sveriges tillgångar till naturresurser ser annorlunda ut i jämförelse med de flesta andra medlemsländers. Vi har unika möjligheter att framställa fossilfria alternativ inom tex energi- och transportsektorn genom att använda resurser från skogen på ett klokt och hållbart sätt. Som taxonomin är formulerad så faller investeringar inom tex skogsnäringen och viss förnybar energi utanför taxonomin och klassas som icke hållbara. Om så blir fallet så minskar Sveriges möjligheter drastiskt att klara de krav på hållbarhet som unionen ställer på oss.

Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien tillsammans med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till ett webbinarium för att belysa taxonomin och de anpassningar som behövs för att den ska kunna användas som grund för de investeringar som kan bidra till att vi i Sverige uppnår våra högt ställda klimat- och miljömål.

Medverkar gör bland andra:

  • Pål Börjesson, professor Miljö- och energisystem, Lunds universitet
  • Christian Danielsson, EU-kommissionens ambassadör i Stockholm
  • Lena Ek, Styrelseordförande Södra Skogsägarna samt ordförande i IVAs avdelning Skogsnäringens teknik
  • John Hassler, professor Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet samt ledamot i IVAs avdelning Ekonomi
  • Martin Kihlberg, Chefsjurist och hållbarhetschef, Landshypotek Bank
  • Madelene Sundkvist, Policy Advisor European Affairs, Vattenfall AB

Vi använder oss av cookies.Läs mer