Hållbarhetskriterier och LCA inom BioInnovation – Workshop II

Hållbarhetskriterier och LCA inom BioInnovation – Workshop II

Anmälan

I workshopen presenteras de preliminära resultaten av förstudien: Vilka aktiviteter har prioriterats och valts ut för BioInnovations övergripande hållbarhetsprojekt?

Datum: 31 mars kl 9.30-12.30
Kaffe från 9.00 och mingellunch efteråt för den som önskar

Projektplanen kommer omfatta tre huvudsakliga delar som hänger nära samman:

  • Hållbarhetskriterier
  • Livscykelanalys (LCA)
  • Kommunikation och kunskapsspridning

Kom och lyssna, inspireras och diskutera!

Kanske är projektet intressant även för din organisation att delta i?

Välkommen!

Maria Gustafsson, SIS (koordinator för förstudien)

Vi använder oss av cookies.Läs mer