Hållbara transporter: Kan Sverige bli en producent av biodrivmedel att räkna med i EU?

Det finns hopp om hållbara transporter i framtiden. Men hur ökar vi andelen förnybart och hur ökar vi produktionen av biodrivmedel i Sverige? Kan råvara från skogen lösa problemen med klimatutsläpp från flyget?

Tid: Onsdag 29 augusti, kl. 11.00 – 12.30, därefter lunch. Kaffe och bulle serveras från klockan 10.00.
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm (sänds live)
Anmälan till: (ange ”Hållbara transporter 29 aug Stockholm”)

E-post medlemsservice@lrf.se eller Telefon 0771-18 08 11

Begränsat antal platser. Vill du intervjua någon enskilt? Mejla carina.g.christinsen@lrf.se

OBS! Kom i tid för säkerhetskontroll vid ingången till Europahuset

Vi använder oss av cookies.Läs mer