Forum hållbara bränslen 2018

Den 26 oktober arrangerar Energimyndigheten Forum Hållbara bränslen.

Forum Hållbara bränslen riktar sig främst till organisationer som berörs av hållbarhetslagen, drivmedelslagen och lagen om reduktionsplikt för bensin och diesel. Även andra aktörer som direkt eller indirekt berörs är välkomna att delta.

Vi använder oss av cookies.Läs mer