Flera filer mot framtidens drivmedel

Årets programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Konferensen samarrangeras årligen av Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel inom ramen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossiloberoende. Det kommer att kräva en omställning till fossilfria och energieffektiva fordon, ett transporteffektivt samhälle och ökad användning av förnybara bränslen. Omställningen rymmer stora möjligheter, men också risker och fallgropar. Det innebär att frågeställningarna är komplexa och kräver ett systemperspektiv. Valet av de rätta lösningarna måste baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Välkommen att delta i en dag full av presentationer och diskussioner kring aktuella systemperspektiv på frågeställningar om möjligheterna att ytterligare öka produktionen så väl som användningen av förnybara drivmedel i Sverige.

Moderator: Jacob Lagercrantz.

Programmet uppdateras kontinuerligt och den senaste versionen hittar du här!

Vi använder oss av cookies.Läs mer