EU och vår regionala omställning till fossilfria transporter

Anmälan

EU och vår regionala omställning till fossilfria transporter. Ett lokalevent till European Week of Regions and Cities. 

Under sista kvartalet 2017 tas beslut i Bryssel och EU som kommer att definiera svensk lagstiftning, och ha en stor påverkan på våra möjligheter till regional utveckling och omställning till fossilfria transporter. Hur påverkar det som händer i EU oss – och hur kan vi påverka EU? 

Seminariet leds av Jakob Lagerkrantz, 2030-sekretariatet och vi får möjlighet att lyssna till intressanta panelsamtal med politiker som svarar på hur vi kan påverka möjligheten till en fossilfri transportsektor, lokalt, regionalt och i EU. De nationella expertorganisationerna Power Circle, Svebio, Vätgas Sverige och 2030-sekretariatet levererar även en internationell utblick för de förnybara alternativen i transportsektorn. Seminariet arrangeras tillsammans med Region Östergötland som ett lokalevent till European Week of Regions and Cities i Bryssel.

Efter seminariet om EU och det internationella perspektivet, häng med på samtal om de regionala frågorna. I samma lokal på eftermiddagen, 12:00-15:30, är det samverkansmöte för BioDriv Öst med möjlighet till fördjupande samtal om transportsektorns omställning i östra Mellansverige. Även här deltar Power Circle, Svebio, Vätgas Sverige och 2030-sekretariatet.

PROGRAM OCH ANMÄLAN

Kostnadsfritt seminarium.

Vi använder oss av cookies.Läs mer