Energimyndighetens utbildning: Access till nya marknader genom immaterialrätt, standardisering och ackreditering

Anmälan

Energimyndigheten erbjuder ett utbildningstillfälle i immaterialrätt, ackreditering och standardisering. Vi arbetar med många insatser för att hjälpa små och medelstora företag att expandera på både nationell och internationell marknad och vi vill här ge er möjlighet att bjuda in företag i ert nätverk till denna utbildning.

  • Är du medveten om vilka affärsmässiga fördelar du kan få genom att tidigt
    tänka på immaterialrätt, standardisering och ackreditering?
  • Har du beaktat detta i dina strategiska mål, export- och marknadsplaner?

Om inte så vi kan erbjuda företag en kostnadsfri utbildning som inkluderar individuell rådgivning.

Energimyndigheten stöttar innovativa företag genom bidrag, olika främjaraktiviteter och utbildningar som kan bidra till att öka sannolikheten för att lyckas internationellt. Immaterialrätt, ackreditering och standardisering är då verktyg som du kan använda dig av för att förbättra dina möjligheter för en lyckad internationalisering.

Datum: 28 augusti 2019
Tid: Kl. 10:30-14:30
Plats: Energimyndighetens kontor i Eskilstuna, Kunskapstorget
Anmälan: Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är 15 augusti.

Utbildningen genomförs av experter från PRV, Swedac och Sveriges nationella standardiseringsorganisationer SIS, SEK och ITS. Utbildningen innehåller både en föreläsning av experter och möjligheter att ställa frågor om just ditt företags situation.

Vi använder oss av cookies.Läs mer