Ekotransport 2030

Anmälan

Välkommen till konferensen om framtidens hållbara rörlighet. Ekotransport 2030 är konferensen för alla som vill delta i omställningen till framtidens transportlösningar. Med trendspaningar, debatter och seminarier analyseras och utvärderas utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Som deltagare får du en handlingsplan för ditt arbete och nya kunskaper om vad som händer inom transportsektorns klimat- och miljöanpassning.

Ur programmet:

  • Kalifornien – visar vad en föregångsstat kan
  • Så tar Sverige ledarpositionen
  • Dags för kollektivtrafik 2.0
  • Från klimatkliv till språngmarsch
  • Flyg, sjöfart, vägtrafik: Var gör biobränslen mest nytta?
  • Hur långt är det kvar till målet? 2030-indikatorerna har svaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer