Bioolja från befintliga kraftvärmeverk – en systemstudie

Mellan november 2018 och juni 2021 pågick ett projekt i Kraftringens anläggning Örtoftaverket där man tillsammans med Lunds tekniska högskola och Karlstads universitet utvärderade möjligheterna att utvinna bioolja i den befintliga kraftvärmeproduktionen. Projektet delfinansierades av Energimyndigheten och har nu publicerat en slutrapport.

Bioolja kan ersätta fossila bränslen i såväl uppvärmningssyfte som drivmedel, kemikalier och plast. I dagsläget råder ett stort underskott på inhemsk produktion av bioolja. Kan pyrolys av restprodukter från skogsindustrin vara ett steg på vägen mot lägre klimatpåverkan?

Den 9 september kl. 10.00-11.30 kommer resultaten från arbetet presenteras i ett direktsänt webbinarium på www.kraftringen.se/pyrolys. Webbinariet kommer även finnas tillgängligt att se i efterhand.

Vi använder oss av cookies.Läs mer