Bioenergidagen 2017

Anmälan

29 november är det dags för den årliga Bioenergidagen i Växjö, under vilken vi tar upp aktuella bioenergifrågor. I år har vi valt att dela in dagen i fyra olika teman, med speciellt fokus på:

  • två exempel på produktion av bioolja/biodrivmedel
  • EUs politiks påverkan på bioenergibranschen

Seminariet riktar sig till intressenter inom hela bioenergikedjan.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Linnéuniversitetet och Bioenergigruppen i Växjö.

Vi använder oss av cookies.Läs mer