Almedalen: Utan biobränslen klarar Sverige inte klimatmålen

Utsläppen måste minska. Går utvecklingen åt rätt håll? Flera aktörer pekar ut biobränslen som ett av de viktigaste verktygen för att minska utsläppen i transportsektorn. Fler åtgärder behövs för att öka utbud och efterfrågan av hållbara biobränslen. Vad kan vi göra för att vända trenden?

Vi ställer frågorna som behöver besvaras!

  • Vilka politiska åtgärder behövs för att bryta trenden med ökade utsläpp inom transportsektorn? ​
  • Vad kan politiker och bransch göra gemensamt för att främja ökad användning av biobränslen, framför allt höginblandade, för att nå utsläppsmålet till 2030?
  • Hur ser tillgången ut för biobränslen i framtiden?

Arrangör: Neste AB
När
: 3 juli kl.  14:00 – 14:45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Vi använder oss av cookies.Läs mer