Almedalen: Så kan kraftvärmen lösa elbristen i våra storstäder

Det saknas en politisk helhetssyn på kraft- och fjärrvärmen idag. I Energiöverenskommelsen framgår att ”en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara den förnybara el-och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar” – men i praktiken utvecklas politiken i helt motsatt riktning med ytterligare pålagor och snedvriden konkurrens för fjärr- och kraftvärmen. På seminariet presenteras resultatet av en kraftvärmestudie som genomförts under våren som visar att fjärrvärmeföretagen i många fall ställer sig tveksamma till nyinvesteringar i elproduktion. Vad kan politiken göra för att rädda kraftvärmen?

Arrangör: Energiföretagen Sverige
När: 2 juli kl. 09:00 – 10:00
Plats: S:ta Katarinagatan 6, Visby (Klosterlängan vid Stora Torget)

Vi använder oss av cookies.Läs mer