Almedalen: Är skogen en bra bas för bioekonomi?

Vi behöver minska behovet av fossila råvaror för att minska utsläppen av växthusgaser som bidrar till ett varmare klimat. Det talas mycket om behovet av bioekonomi, cirkulär ekonomi eller grön ekonomi. Sverige täcks till två tredjedelar av skog och skogsråvaran är en viktig bas i en bioekonomi.

I ett bioekonomiskt samhälle använder vi förnybara råvaror från skogen, jorden och havet istället för fossila bränslen. Näring och energi tas tillvara från bioråvarorna för att producera t ex bioolja, biokemikalier och bioenergi.


  • Medverkande: Henrik Brodin, affärsutvecklare, Södra
  • När: 2 juli, kl. 10:00 – 10:30
  • Plats: Hamnplan, H213, Visby
  • Arrangör: Svebio & PelletsFörbundet

Här hittar du mer information och hela Almedalsprogrammet

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer