Webbinarium – Förnybara tunga transporter i Stockholms län

När: 19 maj, 09.00-11.30

En betydande andel av utsläppen av växthusgaser i Stockholm kommer från vägtransporter. För att nå de uppsatta klimatmålen står därmed transportsektorn inför en stor utmaning som kan lösas på flera sätt. Länsstyrelsen Stockholm och BioDriv Öst bjuder därför in till en förmiddag för att diskutera förnybara drivmedel och offentlig upphandling!

Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig till företag som vill få en djupare kunskap om förnybara drivmedel och det arbete som görs från offentligt håll för att ställa om transportsektorn i Stockholms län. På webbinariet kommer ni förutom att få aktuell kunskap om vilka förnybara drivmedel som finns bland annat få ta del av vilka aktuella stöd som finns att söka.

Anmäl dig här. En länk med access till webbinarieplattformen skickas ut till de anmälda den 18 maj.

Vi använder oss av cookies.Läs mer