Vad kan vi göra för att nå målet – Fossilfri energi?

Fredagen den 2 februari 2018 kl 14.00 är du välkommen till Hushållningssällskapets gård, Brunnby Västerås, för information och samtal om skog och vatten, nödvändiga resurser i arbetet för fossilfri energi!

På programmet:

  • Karin Perers, ordförande i Mellanskog inleder.
  • Mårten Gustavsson informerar om EU:s skogspolitik. Mårten representerar Sverige i en skogspolitisk grupp på EU-nivå.
  • Stiftsjägmästare Eric Ling, ansvarig för kyrkans skogar i Västerås stift, 45000 hektar, en del av Egendomsnämnden totala skogsinnehav på 400 000 hektar, berättar om hur kyrkan sköter sina skogar.
  • Christer Söderberg, ledamot i SERO styrelse med rötter i småskalig vattenkraft berättar om småskalig vattenkraft, en förnybar resurs som kan bidra med ytterligare miljövänlig elenergi.
  • Gunnar Öberg, ordförande VUEF har analyserat hur fasta kostnader och distribution varier. Vi utser kundvänligaste elleverantörerna.

Läs mer

 

Frågor och anmälan deltagande till:

Gunnar Öberg, gunnaroberg@bredband2.com, tfn 070-714 22 62

Carl Olov Persson, c.o.p@koping.net, tfn 0221 -146 81, 070-714 56 98

Det kan bli ont om plats, därför anmäl ditt deltagande så fort som möjligt!

Vi använder oss av cookies.Läs mer