Programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

Under snart fyra års tid har samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system pågått och hela 29 projekt med en totalbudget på närmare 43 MSEK har beviljats.

Syftet med samverkansprogrammet är att bidra med analyser som kan ligga till grund för vetenskapligt underbyggt beslutsstöd och ökad systemförståelse hos politiker, myndigheter, industri och andra organisationer i frågor som rör förnybara drivmedel.

Årets programkonferens presenterar resultaten från dessa projekt och ger samtidigt möjlighet till diskussioner och nätverkande med syfte att sätta en kommande forskningsagenda inom området och lyfta fram de viktiga frågeställningar som kvarstår.

Konferensen lyfter i år in livscykelperspektivet för att b.la. skapa förståelse för hur det kan användas i beslutsfattande genom bedömningar av miljöprestanda för exempelvis förnybara drivmedel.

Konferensen arrangeras av Energimyndigheten och f3 centre i samverkan med Energimyndighetens projekt Svensk plattform för livscykelperspektivet som projektleds av Swedish Life Cycle Center. Värd för konferensen är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Läs mer

Vi använder oss av cookies.Läs mer