Nationella skogsprogrammets årskonferens. Tema: Skogen i framtiden

Nationella skogsprogrammets årskonferens. Tema: Skogen i framtiden

Årskonferensen inom det nationella skogsprogrammet kommer att genomföras digitalt den 2 februari 2021 klockan 10.00 – 16.00.

Det nationella skogsprogrammet utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Skogen kan bidra till att lösa många av våra samhällsutmaningar. För att lyckas med övergången till ett fossilfritt välfärdssamhälle, skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet, utveckla den växande bioekonomin samt värna biologisk mångfald och friluftsliv, måste skogarna vara välskötta och brukas aktivt och hållbart.

Vi använder oss av cookies.Läs mer