Kick-off och konferens om hållbara transporter

Anmälan

Biogas Öst tillsammans med Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala län bjuder in till kick-off för projektet ”Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige”

2030 har Sverige som en målsättning om att ha en fossilfri fordonsflotta men hur kommer vi dit? Regionen kommer nu att ta ett krafttag i omställningen till fossilfrihet i och med detta projekt och satsningen initieras med en dag full av inspiration.

På agendan finns bland annat:

  • Svante Axelsson, samordnare av Fossilfritt Sverige 2030
  • Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet och
  • representanter från olika delar av drivmedelsmarknaden.

Hela programmet

Anmälan: Senast den 10 mars 2017.
Kostnad: Gratis! Fika och lunch ingår.
Om du får förhinder går det utmärkt att överlåta platsen till någon annan.
Avhopp efter 10 mars debiteras 300 kr.
Frågor: Kontakta Jan van der Horst på 010-224 93 70 eller fossilfria.transporter@lansstyrelsen.se

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer