IEA Bioenergy Webinar – En introduktion till att kvantifiera bioenergins klimateffekter

IEA Bioenergy Webinar – En introduktion till att kvantifiera bioenergins klimateffekter

Anmälan

IEA Bioenergy bjuder in dig att delta vid ett gratis webbinarium med titeln ”En introduktion till att kvantifiera klimateffekterna av bioenergi”.

IEA Bioenergy Task 45 har som mål att öka kunskapen och förse samhället med väl-informerade studier om bioenergins hållbarhet. Detta inkluderar utveckling, demonstration och förfining av metrik, metoder och verktyg för kvantifiering av växthusgasutsläpp relaterade till produktion och användning av bioenergi.

Webbinariumet kommer att ta upp utvalda aspekter inom dessa sammanhäng, samt diskutera och hjälpa intressenter att fördjupa sin allmänna förståelse för olika verktyg och metoder som kan tillämpas.  Avgörande element som ska beaktas vid kvantifieringen av klimatpåverkan från bioenergiförsörjningskedjor kommer också att diskuteras.

Ämnen som tas upp i webbinariumet kommer att omfatta i) en diskussion om potentiella orsaker till kontrasterande fynd om klimateffekter av skogsbioenergi (Uppgift 45 har publicerat en artikel om detta ämne som finns tillgänglig här) ii) en jämförelse av utvalda beräkningsverktyg för bioenergivägar (en publicering från ett relaterat IEA Bioenergy intertask-projekt finns tillgänglig här) iii) en presentation av befintliga verktyg och illustrativa exempel som ska underlätta för intressenter som är nya i ämnet.

Webbinariumet kommer att modereras av:

  • Floor van der Hilst, Utrecht University, Nederländerna

Presentationer av:

  • Miguel Brandão, KTH Royal Institute of Technology, Sverige
  • Otávio Cavalett, Norwegian University of Science and Technology, Norge
  • Stefan Majer, Deutsches Biomasseforschungszentrum, Tyskland

Datum: torsdagen den 31 mars 2022
Tid: 15:00 – 16:30 (CEST)

För mer information om webbinariumet, tryck här.

Föreläsningar kommer att spelas in och arkiveras för senare visning på:  https://www.ieabioenergy.com/iea-publications/webinars/

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer