Hearing om styrmedel inför nästa klimatpolitiska handlingsplan

Hearing om styrmedel inför nästa klimatpolitiska handlingsplan

Hearing om styrmedel inför nästa klimatpolitiska handlingsplan

Anmälan

Hearingen genomförs digitalt via Teams vid två tillfällen med olika målgrupper.

  • 17 februari 2022 – offentlig sektor
  • 18 februari 2022 – näringsliv, bransch- och intresseorganisationer

Viss möjlighet finns att delta på datumet som inte gäller den målgrupp du tillhör. Hearingen pågår kl. 9:00 – 16:00 och delas upp i block med fokus på olika områden. Du kan välja att delta i ett eller flera block.

Regeringsuppdrag

Trafikanalys genomför just nu ett regeringsuppdrag där de med stöd av flera andra myndigheter ska lämna förslag på styrmedel inom transportområdet till nästa klimatpolitiska handlingsplan. I uppdraget ingår bland annat att:

  • Analysera och föreslå hur befintliga styrmedel och kombinationer av dessa kan utvecklas så att den samlade styrningen bidrar till att nå etappmålet för inrikes transporter till 2030 och i principnollutsläpp från transporter 2045, samt
  • Identifiera möjliga utsläppsminskningar och utforma förslag på nya styrmedel och åtgärder medfokus på regelverk eller incitament, som syftar till att den samlade styrningen bidrar till att nå etappmålet för inrikes transporter till 2030 och i princip nollutsläpp från transporter 2045.

Syftet med hearingen är att presentera uppdragets tankar om möjliga styrmedel och att inhämta förslag och synpunkter på dessa samt säkerställa att inget viktigt styrmedel missas. Inspelen tar trafikanalys med sig i det vidare arbetet att utforma förslag till regeringen. De slutliga förslagen kommer remitteras efter den 15 september 2022.

Läs hela programmet här.

Vi använder oss av cookies.Läs mer