Forskningsresultat om skog är inte alltid evidens

Anmälan

Att forskningsresultat om skog inte alltid är evidens och att vetenskapens integritet skadas av okritiska medier och myndigheter är ämnet för ett webbinarium den 7 december 2020 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

KSLA vill med detta webbinarium medvetandegöra att forskningsresultat, eller slutsatserna som dras av forskningen, inte alltid är så väl underbyggda som det kan ge intryck av. Dagens snabba mediasamhälle ställer nya krav på hur vi förhåller oss till de resultat som produceras.

En huvudfråga vid mötet blir hur vi skapar rimlig balans mellan å ena sidan en strävan mot mer evidensbaserade beslut och en kritisk analytisk hållning till nya forskningsresultat å den andra.

Tid: 7 december 2020 kl 9–13
Plats: Digitalt webbinarium via Zoom

Vi använder oss av cookies.Läs mer