En fjärdedel av alla utsläpp av koldioxid inom EU kommer från transporter.
Europa genomkorsas av vägar, järnvägslinjer, inre vattenvägar, inlands- och kusthamnar, flygplatser och järnvägs- och vägterminaler. Givetvis finns utsläpp även från traktorer och andra maskiner som kör på åkrarna och i skogarna.

EU:s mål är att utsläppen från transporter minskar rejält till år 2050, med hela 60 procent. El och biodrivmedel ska ersätta oljebaserade bränslen som bensin och diesel. Sedan målet sattes år 2011 har utsläppen från transporter inte minskat, utan tvärtom ökat.

Så vad vill våra svenska politiker göra?

Kom och fråga de kandidater som vill ha din röst den 26 maj för att få en plats i Europaparlamentet; Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet, Emma Wiesner,Centerpartiet, Sara Skyttedal, Kristdemokraterna och Marlene Burwick,Socialdemokraterna.

Välkommen till Europahuset i Stockholm 5 april. Lunch ingår. Anmäl redan nu.