Företagsmedlemskap

Ansökan om Företagsmedlemskap:

Så här mycket kostar det

Som medlem i Svebio betalar man en årlig medlemsavgift till föreningen Svebio samt en serviceavgift till Svenska Bioenergiföreningens Service AB (momsbelagd och avdragsgill). Serviceavgiften beror på medlemmens bioenergirelaterade omsättning.

Medlemsavgifter:

  • 550 kr/år för medlemmar med under 2 Mkr i omsättning
  • 1 100 kr/år för medlemmar med 2-10 Mkr i omsättning
  • 1 900 kr/år för medlemmar med 10-50 Mkr i omsättning
  • 3 000 kr/år för medlemmar med > 50 Mkr i omsättning

Serviceavgifterna hittar du här
Svebios stadgar hittar du här

Vi använder oss av cookies. Läs mer