Go back

Skatt på bioolja innebär mer fossil olja i fjärrvärmen

Skatten på bioolja som används i fjärrvärme och industri måste tas bort. Färsk statistik visar att användandet av fossila bränslen i fjärrvärmen fördubblades från 2020 till 2021.

Foto: Pixabay

Det handlar visserligen om små andelar av den totala bränsleförbrukningen, men trenden går åt fel håll.

– Nu har vi svart på vitt att skatten ger ökade utsläpp av fossil koldioxid från våra värmeverk. Den måste tas bort till hösten, i samband med att vi emotser beslut om att biodrivmedel för transporter får en tioårig skattebefrielse, säger Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.

Biooljeskatten behöver tas bort

Utsläppen av koldioxid från fjärrvärmen ökar när de borde minska ytterligare. Skälet är en felaktig biooljeskatt som infördes för ett och ett halvt år sedan, då Sverige avstått från att söka skattebefrielse hos EU för dessa förnybara bränslen.

Fjärrvärmestatistiken ger samtidigt många positiva besked. Produktionen av biokraft ökade från 5,5 TWh till 7,9 TWh. Våra fjärrvärmeanläggningar bidrog på så sätt till ökad lokal elförsörjning i våra städer och tätorter.

Kallare väderlek än året tidigare gjorde att värmebehovet ökade kraftigt. Men biobränsleleverantörerna kunde fylla behovet och levererade fem TWh mer fasta biobränslen 2021 än 2020. Även leveranserna av avfall, returträ och restvärme ökade.

Fjärrvärmens lokala miljövärden för 2021 .

För mer information kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 .

We're using cookies.Read more