Tillbaka

Svar på konsultation om råvaror för biodrivmedel (Annex IX i Förnybartdirektivet)

Svebio lämnade 2 september in synpunkter på en konsultation rörande råvaror i Annex IX i Förnybartdirektivet. Frågan om att eventuellt lägga till nya råvaror i detta annex utreds av en grupp konsulter som engagerats av EU-kommissionen.

Svebio valde att lämna in ett dokument med både generella och detaljerade synpunkter kring råvaror för så kallade avancerade biodrivmedel. Dokumentet på engelska.

Vi använder oss av cookies.Läs mer