Tillbaka

Remissyttrande över tydligare reglering av hampa

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade utredning.

Remissyttrande över Tydligare reglering av hampa (DS 2021:34):

Från EU:s sida har det under de senaste åren kommit signaler om ökad odling av cellulosahaltiga energigrödor. I Sverige har det i första hand handlat om snabbväxande trädslag som salix och poppel, men också gräs som rörflen. I andra länder intresserar man sig för andra gräs, t ex elefantgräs, Miscanthus.

Även hampa är en tänkbar energigröda, som prövats också i Sverige i mindre skala. Detta eftersom hampan är snabbväxande och under goda förhållanden kan ge stor skörd av biomassa.

Från Svebios sida tror vi inte att det kommer att ske någon omfattande odling av hampa för energiändamål under de närmaste åren, men vi tycker inte heller att man ska ha restriktioner som skulle kunna förhindra sådan odling av hampa. Nya tillämpningar kan också komma till; hampans starka fibrer kommer sannolikt att kunna användas för andra industriella ändamål i en utvecklad bioekonomi där fossila råvaror fasas ut.

Energihampan måste betraktas som alla andra jordbruksgrödor, och vi välkomnar därför de regler som föreslås i DS 2021:34, som innebär att den ska odlas av jordbrukare på åkermark och ingå i den normala stödordningen inom EU.

Vi stödjer därmed förslagen i promemorian.

Av: Gustav Melin, vd, Svebio
Kjell Andersson, näringspolitisk chef, Svebio

Vi använder oss av cookies.Läs mer