Tillbaka

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Bioenergi är idag Sveriges största energikälla, om man ser till slutanvändning av energi.

Under 2009 passerades olja, och enligt senast tillgänglig statistik (Energimyndighetens kortsiktsprognos mars 2011) var bioenergins andel av inhemsk slutlig användning 32 procent, mot oljans 29,6 procent.

Vi använder oss av cookies.Läs mer