Tillbaka

Remissyttrande över förslag till supermiljöbilspremie

Det är angeläget att regeringen låter utreda vilka långsiktiga klimatåtgärder på transportområdet som har högst samhällsekonomisk nytta och är mest kostnadseffektiva, istället för att genomdriva kortsiktiga teknikspecifika ”stop and go” stödsystem utan tillräcklig beredning.

Det är angeläget att regeringen låter utreda vilka långsiktiga klimatåtgärder på transportområdet som har högst samhällsekonomisk nytta och är mest kostnadseffektiva, istället för att genomdriva kortsiktiga teknikspecifika ”stop and go” stödsystem utan tillräcklig beredning.

Vi använder oss av cookies.Läs mer