Tillbaka

Elcertifikatsystemet och gemensam elcertifikatsmarknad med Norge

Svebio är positiv till en gemensam elcertifikatsmarknad med Norge.

I Norge finns en stor potential att bygga ut vattenkraft till relativt låg kostnad, vilket riskerar att slå ut svenska projekt. Svebio vill därför att den svenska ramen för elcertifikat ökas med 2 – 3 TWh fram till 2020 i samband med att det gemensamma systemet införs. Svebio vill också ha elcertifikat för alla biobränslen, inklusive biooljor och biogent avfall.

Vi använder oss av cookies.Läs mer