Tillbaka

Naturvårdsverkets rapport om Klimatfärdplan 2050

Svebio har lämnat remissyttrande över Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050.

Utredningen syftar till att Sverige ska ha netto noll-utsläpp av växthusgaser 2050. Svebio lämnar synpunkter bland annat om hur den svenska skogen bäst ska utnyttjas för att ge klimatfördelar, och hur bioenergin kan spela en stor roll för att minska klimatutsläppen i transportsektorn och i industrin.

Vi använder oss av cookies.Läs mer