Tillbaka

EU-konsultation om politiken för förnybar energi till 2030 - RES Directive public consultation

EU-kommissionen genomför en konsultation som en del av förberedelserna för ett nytt Förnybartdirektiv för perioden 2020 - 2030 och Svebio har lämnat ett omfattande svar.

Vårt svar och svar från andra organisationer och företag finns utlagda på kommissionens hemsida för konsultationer.

Vi använder oss av cookies.Läs mer