Tillbaka

EU-konsultation om politiken för förnybar energi till 2030 - RES Directive public consultation

EU-kommissionen genomför en konsultation som en del av förberedelserna för ett nytt Förnybartdirektiv för perioden 2020 - 2030 och Svebio har lämnat ett omfattande svar.

Vårt svar och svar från andra organisationer och företag finns utlagda på kommissionens hemsida för konsultationer.

Vi använder oss av cookies. Läs mer